Struktūra

Metodistų bažnyčia veikia ta pačia struktūra visame pasaulyje. Tai yra palikimas ankstyvųjų metodistų, kurie tarnavo su Džonu Vesliu, o pavadinti metodistais, nes jie buvo labai metodiški ir kruopštūs savo darbe.

Mes turime teologinį mokymą, kuris kyla iš Šventojo Rašto ir dvasinio Džono ir Čarlzo Veslių palikimo.

Bažnyčios mokyme yra apžvelgta, ką mes tikime ir kaip mūsų bažnyčia yra organizuota. Pasaulyje yra keletas geografinių ir kultūrinių skirtumų, tačiau pagrindiniai principai yra vienodi.

Bažnyčia veikia keturiais lygmenimis.

Bažnyčios konferencija
Kiekvienoje vietinėje bažnyčioje kasmet vyksta konferencija. Gali vykti dviejų lygių metinės konferencijos. Administruojamoji (Charge Conference) ir bendruomenės (Church Conference), o koksai vietinės bažnyčios konferencijos tipas, nustato superintendentas.

Priimamos tarnysčių ataskaitos, patvirtinami vietinės bažnyčios biudžetai pagal savo surenkamas aukas. Nustatomi kitų metų tarnystės planai ir išrenkami bažnyčios tarybos nariai, kurių kiekvienas turi savo atsakomybę už bažnyčios darbą.

Apskrities metinė konferencija
Kiekvienais metais visi dvasininkai, vyskupas ir išrinkti atstovai iš kiekvienos bažnyčios atvyksta į apskrities metinę konferenciją. Čia priimamos tarnysčių ataskaitos, patvirtinami biudžetai irnustatomi kitų metų tarnystės planai ir išrenkami Administracinės tarybos nariai. Visos šalies mastu.

Centrinė konferencija
Centrinėje konferencijoje yra metodistų bažnyčios vyskupystė. Lietuva priklauso Šiaurės Europos vyskupijai. Ją sudaro Norvegija, Švedija, Danija, Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva. Į šią Centrinę konferenciją įeina Rusija ir Ukraina, kurios sudaro Eurazijos vyskupiją. Abi vyskupijos turi savo vyskupus. Centrinė konferencija vyksta kas ketverius metus. Čia renkamas ir konsekruojamas vyskupas.

Visuotinė konferencija
Visuotinė konferencija surenkama kas ketverius metus, atvyksta delegatai iš viso pasaulio – 500 pasauliečių ir 500 dvasininkų. Tik visuotinė konferencija gali ką nors pakeisti mokyme ir bažnyčios tvarkoje. Metodistų bažnyčia turi savo bažnytinę tvarką ir nuostatas, kurios surašytos dokumente, vadinamu „Disciplinos knyga“. Čia aprašyti dauguma bažnyčios gyvenimo ir mokymų aspektų. Tai galioja visoms bažnyčioms. Taip pat yra atskiras rezoliucijų rinkinys, kuriame yra aptarti daugelio gyvenimo aspektų klausimai.